2. radni sastanak s predstavnicima hidrografskog ureda Talijanske Republike

Nastavljajući dugogodišnju dobru i uspješnu suradnju, jučer je u HHI-u održan 2. radni sastanak s predstavnicima hidrografskog ureda Talijanske Republike (Istituto Idrografico della Marina – IIM).

Na dnevnom redu bila su pitanja iz nekoliko različitih tematskih cjelina. Na samom početku dan je pregled i ocijenjena dosadašnja suradnja između dvaju hidrografskih ureda. U okviru administrativne tematike raspravljeno je pitanje formaliziranja bilateralne suradnje na dva moguća načina: dopunom postojećeg tehničkog sporazuma potpisanog na razini dvaju ministarstava obrane ili zaključivanjem standardnog bilateralnog sporazuma prema predlošku Međunarodne hidrografske organizacije, koji je pripremljen i u završnom nacrtu. Tehničkim temama obuhvaćeno je nekoliko pitanja. Konačno je usuglašen način rješavanja problema preklapanja ENC-ova dvaju ureda kao i dinamika provedbe. Razmotreno je stanje i napredak u izdavanju INT papirnatih karata prema rasporedu utvrđenom na regionalnoj razini. U okviru strateških i organizacijskih pitanja prezentirani su postojeći modeli unutarnjeg ustroja dvaju ureda, kao i mogući koncepti preustroja kako bi se moglo adekvatno odgovoriti na nove izazove s kojima se suočavaju svi hidrografski uredi diljem svijeta. Jedan od najvažnijih izazova jest onaj iz domene osnovne djelatnosti, a povezan je s potrebom pravovremenog osiguravanja dostupnosti nove generacije ENC-ova i drugih publikacija prema novom IHO standardu serije S-100. Drugi je izazov osigurati dostupnost hidrografskih podataka, koji se sve više primjenjuju i u brojnim drugim aktivnostima povezanim s morem i obalnim pojasom.

U vezi s predstojećom 2. sjednicom Skupštine IHO-a, najvišeg tijela IHO-a, koje se sastaje svake tri godine, raspravljeni su najvažniji dokumenti, pri čemu je utvrđen visok stupanj zajedničkog razumijevanja u pogledu najvažnijih tema i podnesenih službenih prijedloga za raspravu na sjednici Skupštine IHO-a. Radni dio sastanka završen je obilaskom stručnih odjela HHI-a i muzeja hidrografije, razmjenom prigodnih darova te zajedničkom fotografijom. 

Galerija fotografija

2_HHI_IMI

Posjet učenika srednje Pomorske škole - Split - HHI-ju

Dana 11. 02. 2020. godine Kartografski odjel, Nautički odjel i Muzej hidrografije posjetili su učenici prve godine srednje Pomorske škole iz Splita, ribarsko-nautički smjer u pratnji voditeljice prof. Marijane De Marchi.

Ovim posjetom nastavljena je praksa posjećivanja učenika srednjih škola Hrvatskom hidrografskom institutu, koja se njeguje dugi niz godina, a u svrhu terenske nastave i stručnog osposobljavanja.

Kao dio terenske nastave na temu izrade pomorskih karata u Kartografskom odjelu, učenici su s pozornošću pratili predavanje o procesu izrade pomorskih karata (papirnatih i elektroničkih), njihovoj objavi, umnožavanju i održavanju, a u Nautičkom odjelu upoznati su s djelokrugom rada koji omogućuje navigacijsku sigurnost plovidbe.

Učenici su posjetili i arhivsko-muzejski prostor te su kroz kratko predavanje saznali više o povijesnom razvoju hidrografske službe od prvih hidrografskih mjerenja do današnjih dana.

Kao uspomenu na ovaj posjet, HHI je učenicima poklonio primjerke pomorskih karata, a koje će im poslužiti za kvalitetno obavljanje stručnih vježbi iz njihovih stručnih premeta.

Iznimno visoke razine mora

U nedjelju 22. prosinca 2019. godine na mareografskoj postaji u Splitu zabilježene su iznimno visoke razine mora. Mareografska postaja Split je u 14:58 izmjerila razinu mora od 1.460 m iznad mareografske nule, odnosno 85.6 cm iznad srednje razine mora. To je treća najveća izmjerena razina mora od početka kontinuiranih mjerenja 1955 g.

Mareografska postaja Ploče je u 16:08 izmjerila razinu mora od 2.141 m iznad mareografske nule, odnosno 90.0 cm iznad srednje razine mora. To je najveća razina mora izmjerena od 2002. godine od kada je ova postaja započela s kontinuiranim mjerenjima.

Podizanje morske razine i visoki valovi zabilježeni u splitskom (Hmax= 2.62m Hs=1.36m Ts=7.14s Dirp=250.1°, stanje mora 4) i dubrovačkom akvatoriju (Hmax= 7.12m Hs=3.30m Ts=8s Dirp=156.1°, stanje mora 5) te poplavljivanje obale povezano je s prolaskom duboke ciklone preko Jadrana karakterizirane s niskim tlakom zraka i olujnim južnim vjetrom. Na meteorološkoj postaji na krovu zgrade Instituta izmjerene su vrijednosti tlaka zraka od 986.57 hPa i udarima južnog vjetra od 21.5 m/s.

Jutros 23. prosinca 2019. godine u 07:14h na mareografskoj postaji u Zadru izmjerena je vrijednost visine razine mora od 1.60 m iznad mareografske nule, odnosno 86.3 cm iznad srednje razine mora. Ovo je druga najveća izmjerena razina mora od početka mjerenja ove mareografske postaje 1991 g.

Hrvatski hidrografski institut sudjelovao na obilježavanju Dana hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe

Dana 05. i 06. prosinca 2019. godine Hrvatski hidrografski institut sudjelovao je u obilježavanju Dana hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe, u okviru tradicionalnog obilježavanja Dana pomoraca i brodaraca te blagdana njihova zaštitnika, sv.Nikole.

05. prosinca promotivni štand HHI-ja posjetio je gospodin Josip Bilaver, državni tajnik za more i EU fondove. HHI je prezentirao službene pomorske navigacijske karte i publikacije čija je uporaba obvezna za hidrografsko-navigacijsku sigurnost u pomorskom prometu.

 

Više informacija o 3. Danima hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe 2019. Možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://mmpi.gov.hr/vijesti-8/odrzana-svecana-akademija-povodom-dana-pomoraca-i-brodaraca/21959

https://mmpi.gov.hr/vijesti-8/konferencijom-o-investicijama-zastiti-jadrana-brodarstvu-i-unutarnjoj-plovidbi-zakljuceno-obiljezavanje-dana-hrvatskog-pomorstva-i-unutarnje-plovidbe/21961

HHI sudjelovao u radu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 02. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena na kojoj je sudjelovao i predstavnik Hrvatskog hidrografskog instituta Pejo Bročić, načelnik Kartografskog odjela.

Teme koje su obrađene tijekom sjednice odnosile su se na Poslovnik o radu Povjerenstva, Godišnji plan rada te prijedlog preporuka za standardizaciju, a koje će biti napravljene tijekom 2020. godine.

Sastanak - geografska imena 

Održana konferencija Dani IPP-a 2019.

Jedanaesta konferencija posvećena infrastrukturama prostornih podataka održana je 13. i 14. studenog u Splitu u zajedničkoj organizaciji Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta.

Ovogodišnjoj konferenciji prisustvovalo je oko 200 sudionika iz javnog, privatnog i akademskog sektora.

Dani IPP-a sastojali su se od radionice posvećene subjektima i lokalnim promotorima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i centralnog dijela konferencije 11. NIPP i INSPIRE dana. 11. NIPP i INSPIRE dan održan je 14. studenog 2019., a na konferenciji je predstavljen novi portal Državne geodetske uprave – GeoHrvatska www.geohrvatska.hr koji je u probni rad pustio glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Središnji dio konferencije bio je okrugli stol pod nazivom „Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke" na kojem su sudjelovali Vinka Kolić, ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta, dr. sc. Vlasta Tutiš, načelnica Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze u Državnom hidrometeorološkom zavodu, Jarmila Pezo, predsjednica uprave IGEA d.o.o., Dino Ravnić, suosnivač i predsjednik uprave GIS Cloud d.o.o. i dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., glavni ravnatelj Državne geodetske uprave.

U nastavku konferencije održano je 10 predavanja raspoređenih u dvije sesije koje su pokrile različite teme vezane uz prostorne podatke.

Ovogodišnja konferencija Dani IPP-a 2019. sufinancirana je iz Europskog socijalnog fonda.

Vijest prenesena sa web stranica DGU. 

Potpisan Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta

Dana 13. studenog 2019. godine u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta potpisan je Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave (DGU) i Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI).

Sporazum su potpisali glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc.Damir Šantek i ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić, u nazočnosti zamjenika glavnog ravnatelja Antuna Vidakovića, pomoćnika ravnateljice za hidrografsku izmjeru mr.sc.Gorana Olujića, pročelnice Područnog ureda za katastar Dubrovnik Katje Bego te Pročelnice Područnog ureda za katastar Split Nade Ujević.

Sporazumom se uređuje međusobna suradnja između DGU i HHI vezano uz dohvat i korištenje podataka iz nadležnosti DGU, a u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti HHI kao i osnivanje i vođenje katastra infrastrukture za područje na moru. Cilj Sporazuma je ostvariti dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, kao i dijeljenje i korištenje istih.

Galerija fotografija

Fotografija 

Edukacija i jačanje kapaciteta djelatnika Hrvatskog hidrografskog instituta

Od 29. do 30. listopada 2019. u Stavangeru (Norveška) održan je 16. sastanak radne skupine PRIMAR-a za tehnička pitanja. Sudjelovali su predstavnici 12 država i predstavnici industrije. Hrvatski hidrografski institut predstavljale su Ivana Kordić i Mendi Čala. Na sastanku su prezentirani novi servisi PRIMAR-a i trenutačno stanje provedbe projekta S-101. Prvog dana govorilo se o statusu ENC ćelija novih članica, suradnji između regionalnih elektroničkih navigacijskih centara, novim metodama i rješenjima distribucije ENC-a, kao i trenutačnom statusu implementacije S-102 servisa (CHS). Bilo je riječi i o trenutnim aktivnostima radnih skupina (HSSC11, S-101 PT4, ENCWG…). Drugog dana sastanka održana je radionica na temu nove generacije ENC-a prema IHO standardu S-101. Sudionici su se na radionici upoznali s izazovima S-101 tehnologije konverzijom podataka, strukturalnim i atributnim prikazom geometrije i topologije ENC-a, s posebnim naglaskom na sigurnost i zaštitu podataka S-101 sustava. Tom radionicom nastavljeno je usavršavanje i edukacija zaposlenika HHI-ja, kao i kvalitetna suradnja s PRIMAR-om, regionalnim koordinacijskim centrom koji osigurava dostupnost ENC-ova krajnjim korisnicima.

IvanaK_i_MendiC_Foto1IvanaK_i_MendiC_Foto2

 

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade NIPPON, od 28. do 31. listopada 2019. u Singapuru je održan drugi po redu CHART Project Alumni Seminar Seminar je pohađalo 42 polaznika, od ukupno 65 koji su od prvog CAT B tečaja (2009.) do danas (održano 10 edukacija) stekli status pomorskog kartografa CAT B, vrlo cijenjenu titulu, poželjnu za rad u hidrografskim uredima diljem svijeta. Hrvatski hidrografski institut predstavljao je djelatnik HHI-ja Ante Kolić. U tri dana seminara govorilo se budućnosti, strategiji i razvoju programa „Capacity Building“, suradnji sa Zakladom NIPPON te mrežnoj suradnji svih sudionika u budućnosti. Isto tako, bilo je riječi o akademskom i administrativnom pregledu CHART projekta te modernom pristupu održavanju standarda kompetencije za hidrografa i pomorskog kartografa CAT B. Svaki polaznik seminara imao je priliku prezentirati svoj rad u hidrografskom uredu iz kojeg dolazi. Time je nastavljen niz edukacija za zaposlenike HHI-ja u organizaciji IHO-a i odlična suradnja svih članica.

Ante_Kolic_Foto1Ante_Kolic_Foto2 

Ekstremne razine mora

U srijedu 13. studenog 2019. godine na mareografskim postajama u Splitu i Pločama zabilježene su ekstremne razine mora. Mareografska postaja Split je u 4:02 izmjerila razinu mora od 1.515 m iznad mareografske nule, odnosno 91.1 cm iznad srednje razine mora. To je najveća razina mora izmjerena od 1955. godine od kada je ova postaja započela s kontinuiranim mjerenjima. Mareografska postaja Ploče je u 3:29 izmjerila razinu mora od 2.128 m iznad mareografske nule, odnosno 88.7 cm iznad srednje razine mora. To je najveća razina mora izmjerena od 2002. godine od kada je ova postaja započela s kontinuiranim mjerenjima.

Rekordni val na Jadranu

Hrvatski hidrografski institut izmjerio je 12.11.2019. godine u 16h rekordni val na Jadranu. Ovaj val zabilježen je u akvatoriju grada Dubrovnika pokraj otočića Sv. Andrija. Maksimalna visina vala iznosila je Hmax =10.87m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 4.75m (stanje mora 6) i perioda T = 10s. Val je došao iz smjera Dirp = 167.1 °. 

 

Održana 3. sjednica Vijeća IHO-a

Od 15. do 18. listopada 2019. u sjedištu Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) u Monaku održana je 3. sjednica Vijeća IHO-a na kojoj su sudjelovali predstavnici Republike Hrvatske...

26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 2. do 4. listopada 2019. u Stavangeru (Norveška) održana je redovita godišnja 26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a...

23. Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija

U organizaciji Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalih organizatora, te Hrvatskog hidrografskog instituta kao  jednog od suorganizatora, otvorena je  23. Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić 2019." u Senju  11. rujna 2019. godine...

Sastanak predstavnika Hrvatskog hidrografskog instituta i Državne geodetske uprave

Dana 29. kolovoza 2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave održan je sastanak između predstavnika Hrvatskog hidrografskog instituta i Državne geodetske uprave...

Nastavak edukacije djelatnika HHI-a u organizaciji IHO-a

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) od 8. do 19. srpnja 2019. godine u Republici Koreji, u sjedištu Korejske hidrografske i oceanografske agencije (Korea Hydrographic and Oceanographic Agency - KHOA) u Busanu održano je usavršavanje...

Objavljeno 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC)

Dana 17. srpnja 2019. za službenu je upotrebu izdano 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Time je Hrvatski hidrografski institut (HHI) omogućio dostupnost i korištenje ukupno 232 ćelije ENC-a svih upotrebnih skupina...