Novo izdanje Kataloga pomorskih karata i publikacija

Hrvatski hidrografski institut objavio je novo izdanje Kataloga pomorskih karata i publikacija. U njemu su navedena sva izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta, u kojima su obrađena područja Jadranskog mora, Jonskog mora i malteških otoka. U Katalogu su detaljno opisane pomorske publikacije, službene papirnate pomorske karte i elektroničke navigacijske karte (ENC). Katalog se redovno ažurira prema promjenama i dopunama objavljenima u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce (OZP).

Osim novog tiskanog izdanja Kataloga, objavljena je i njegova digitalna inačica, PDF izdanje koje će HHI redovito ažurirati i objavljivati na svojim web stranicama.

 

 

 

 

 

 

 

Održan sastanak s predstavnicima tvrtke Garmin i njezine podružnice Navionics

Dana 12. kolovoza 2020. u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta održan je sastanak između predstavnika HHI-a i tvrtke Garmin Ltd. te njezine podružnice Navionics. Hrvatsku je predstavljala ravnateljica Vinka Kolić zajedno sa svojim pomoćnicima i suradnicima, dok su Garmin predstavljali glavni savjetnik i potpredsjednik uprave Andrew Etkind, glavna i odgovorna osoba za licenciranje, predstavnik podružnice Navionics Paolo Cignoni te direktor podružnice Garmin Hrvatska Neven Čolić. Na sastanku se raspravljalo o važnim temama korištenja nautičkih podataka u izvedenim proizvodima tvrtke Garmin i njezinih podružnica, potpisivanja ugovora o licenci u svrhu korištenja podataka HHI-a preko hidrografskog ureda Ujedinjenog Kraljevstva (UKHO) te o uvjetima buduće suradnje.

Sastanak je zaključen donošenjem zajedničkog Plana aktivnosti kao i uvjeta buduće suradnje između tvrtke Garmin i njezinih podružnica i HHI-a.

Genova, 3. radni sastanak s predstavnicima hidrografskog ureda Talijanske Republike

Na službeni poziv kontraadmirala Luigija Sinapija, direktora hidrografskog instituta Talijanske Republike (Istituto Idrografico della Marina – IIM) u Genovi, prošli su tjedan u dvodnevnom radnom posjetu tom institutu boravili Vinka Kolić, ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI) i Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju. Kako se radilo o uzvratnom posjetu, u sklopu opsežnog dnevnog reda analizirana je realizacija aktivnosti dogovorenih na sastanku u Splitu u veljači ove godine. U otežanim uvjetima rada obaju ureda zbog situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 zaključeno je da se ipak postigao očekivani napredak u realizaciji ključnih aktivnosti, posebno u vezi s rješavanjem pitanja preklapanja ENC-ova na području Jadranskog mora.

U sklopu terenskog obilaska luke Genove hidrografskom brodicom i demonstracije izmjere najsuvremenijom hidrografskom opremom, razmijenjena su iskustva i specifičnosti dvaju ureda u pogledu hidrografske izmjere. U kontekstu sve kraćih tehnoloških ciklusa, nakon obilaska osnovnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica raspravljeni su mogući pristupi i koncepti brze organizacijske prilagodbe hidrografskih ureda kako bi mogli adekvatno implementirati najnovije tehnologije u svrhu ispunjenja postojećih i novih zahtjeva koji se pred njih postavljaju.

Prema iskazanom interesu kolega iz talijanskog hidrografskog ureda, u posebnom tematskom bloku prezentiran je hrvatski koncept i trenutne funkcionalnosti Infrastrukture prostornih podataka o moru (IPPM). Zanimljiva rasprava odvijala se i nakon prezentacije hrvatskog stajališta o konceptu mogućih kartografskih opcija za brodove i jahte koji nisu obuhvaćeni SOLAS-om. Izvan radnog dijela susreta kolege iz IIM-a organizirali su obilazak poznatog svjetionika na ulazu u luku Genovu (drugi po visini u svijetu), kao i njihove specijalizirane prodavaonice navigacijskih publikacija „Nautica“ smještene na glavnom putničkom terminalu u luci.

Link na objavu IIM:

https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20200709_la_direttrice_dell_istituto_idrografico_della_croazia_in_visita_presso_istituto_idrografico_marina.aspx

https://www.difesaonline.it/news-forze-armate/mare/la-direttrice-dellistituto-idrografico-della-croazia-visita-allistituto

Flyer 2020

Hrvatski hidrografski institut dobio priznanje Hrvatskog kartografskog društva

Na svojoj 20. redovitoj godišnjoj skupštini Predsjedništva Hrvatskog kartografskog društva održanoj 05. prosinca 2019. godine na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatski hidrografski institut dobio je priznanje za cjelokupnu kartografsku djelatnost, posebno za sudjelovanje na međunarodnoj kartografskoj konferenciji održanoj 2019. godine u Tokiju (https://www.kartografija.hr).

Priznanje je uručio Prof. emer. Miljenko Lapaine, predsjednik Hrvatskog kartografskog društva na 1. sjednici Predsjedništva Hrvatskog kartografskog društva, održanoj 17.06.2020. godine, a primio ga je Ante Kolić u ime Hrvatskog hidrografskog instituta kao član Predsjedništva Hrvatskog kartografskog društva.

HKD priznanje HHI-u 

Obilježavanje Svjetskog dana hidrografije u Hrvatskoj

Svjetski dan hidrografije (WHD) obilježava se svake godine 21. lipnja. Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) i njezine punopravne članice (93) raznim aktivnostima obilježavaju taj dan s ciljem podizanja svijesti o važnosti hidrografije u mnogim aktivnostima vezanim uz more i priobalje. Posebno se ističu aktivnosti kojima se povećava pokrivenost morskih područja kvalitetnim hidrografskim podacima, inicijative i zajednički projekti čijim rezultatima se unapređuje sigurnost plovidbe, zaštita morskog okoliša, plansko upravljanje obalnim područjem, uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka o moru, kao i primijenjene najnovije tehnologije u poslovima hidrografije.

Ove godine IHO u fokus stavlja temu primjene autonomnih tehnoloških rješenja u hidrografiji kojima se može osigurati kraći ciklus obnove hidrografskih premjeravanja te znatna ušteda resursa i vremena. Takva tehnološka rješenja mogu se primjenjivati upotrebom zrakoplova, brodova i ronilica. Nekim o od navedenih tehnologija odnosno nositelja uređaja i opreme za hidrografska premjeravanja moguće je osigurati upotrebu mjerenih podatka u realnom vremenu kod korisnika na brodovima ili nekim drugim krajnjim korisnicima i službama na kopnu. Više na: https://iho.int/en/whd-2020-celebrations-around-the-world.

U protekloj „hidrografskoj godini“ Hrvatski hidrografski institut (HHI) je dao značajan doprinos ostvarenju planiranih ciljeva i unapređenju hrvatske hidrografske službe realizacijom planiranih aktivnosti.

Klikom na sljedeću sliku pogledajte prigodni flyer.

 

Novo izdanje pomorske karte br. 11 - Zapadna obala Istre (planovi luka)

Dana 15. 05. 2020. izašla je u novom izdanju službena pomorska karta br. 11 Zapadna obala Istre (planovi luka). Karta je izrađena na osnovu izvršene nove hidrografske izmjere, a sastoji je od 9 planova:

Savudrijska vala (Piranski zaljev), mjerilo 1:25 000
Luka Savudrija, mjerilo 1:5 000
Umag, mjerilo 1: 10 000
Novigrad, mjerilo 1: 6 000
Luka Mirna i Novigrad, 1:25 000
Luka Črvar, mjerilo 1:10 000
Poreč, mjerilo 1:10 000
Vrsar, mjerilo 1:25 000
Rovinj, mjerilo 1: 11 000

Paralelno s objavom novog izdanja ove papirnate pomorske karte, objavljena su i nova izdanja ćelija službene elektroničke navigacijske karte (ENC) istih:

HR40011I   Savudrijska vala (Piranski zaljev)
HR6011LS   Luka Savudrija
HR50011B   Umag
HR50011J   Novigrad
HR40011E   Luka Mirna i Novigrad
HR5011LC   Luka Črvar
HR50011P   Poreč
HR40011A   Vrsar
HR50011H   Rovinj

Novim izdanjem ove karte i implementiranjem nove hidrografske izmjere u njen sadržaj, uz kartografsku izradu i prikaz sadržaja u novom kartografskom softverskom programu, bitno smo doprinijeli poboljšanju sigurne plovidbe u području zapadne obale Istre, što će vidjeti korisnici ove karte – nautičari.

Sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a

Redoviti godišnji sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a, Regionalnog koordinacijskog centra za distribuciju službenih elektroničkih navigacijskih karata (PRIMAR RENC) zbog COVID-19 okolnosti umjesto u Stavangeru održan je „online“ 26. i 27. svibnja. Na sastanku su sudjelovali predstavnici PRIMAR-a, Norveške, Švedske, Finske, Francuske i Hrvatske. Hrvatsku su zastupali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju Željko Bradarić. Na dnevnom redu stalnih radnih skupina PRIMAR-a za strateška (PSWG), financijska (PFWG) i marketinška (PMFG) pitanja opet je bilo nekoliko aktualnih tema.

Najznačajnije strateško pitanje odnosilo se na potrebu prilagodbe poslovanja PRIMAR-a i njegovih članica u vezi nadolazeće potrebe izrade i distribucije nove generaciju ENC-a prema standardu S-101. U vezi s tim analizirane su dosadašnje aktivnosti i napredak na zajedničkom projektu (započetom 2017.) na realizaciji strateškog cilja prelaska na novu generaciju ENC-a.

Glavna financijska tema bila je analiza realizacije financijskog plana za 2019. kao i financijskog stanja za prvi kvartal 2020. te s obzirom na prezentirane pokazatelje usvojene su smjernice za planiranje proračuna PRIMAR-a za 2021. godinu.

Od marketinških tema razmotrena su pitanja nastavka i novih načina promidžbe osnovnih i dodatnih usluga PRIMAR-a, kao što su ENC Inspector, ENC Pilot, WMS for ENC, ENC Update Tracker, ENC Improver, GeoView i S-102.

PSFNWG_2020 

 

OBAVIJEST - o uporabi službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija i licenčnom korištenju službenih hidrografskih podataka

TO WHOM IT MAY CONCERN

Use of official navigational charts and publications for boats and yachts in Internal Waters, Territorial Sea and Protected Ecological and Fishing Zone of the Republic of Croatia

Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure of the Republic of Croatia hereby informs you that Ordinance on boats and yachts („Official gazette“ No. 13/20, from January 31, 2020) has been amended implementing obligations for use of the official navigational charts and publications on yachts and boats.

In accordance with Ordinance Annex 9 - Technical requirements for statutory certification of yachts “updated official navigational charts and publications should be provided on yachts as follows:

 • official navigational charts and publications must comply with the requirements laid down by the Hydrographic Activity Act for the Area of navigation III and IV
 • official navigational charts and publications for the Area of navigation I and II has to be issued by the authorized hydrographic office for the area they navigate. 
If the yacht, regardless of its Area of navigation, has (or is equipped with) an electronic chart display or other information system displaying electronic navigational charts, such display shall include updated official electronic navigational charts (ENCs) that meet the conditions prescribed by the Hydrographic Activity Act.”

In accordance with Ordinance Annex 10 - Technical requirements for statutory certification of boats “updated official navigational charts and charting equipment should be provided on boats as follows:

 • personal and pleasure boats in the Area of navigation I, II, III
 • commercial and public boats operating in the Area of navigation I, II, III and IIIa. 
Official navigational charts must comply with the requirements laid down by the Hydrographic Activity Act. If, regardless of the Area of navigation, the boat has (or is equipped with) an electronic chart display or other information system displaying electronic navigational charts, such display shall include an updated official navigational electronic navigational chart (ENC).”

In terms of the Ordinance, following definitions are applied:

 • “yacht means seacraft for sport and recreation, regardless if it is for commercial use or private purposes, with length greater than 15 m and designed for longer period at sea, entitled to carry not more than 12 passengers, excluding crew.
 • boat means seacraft for navigation entitled to carry up to 12 passengers, with length greater than 2,5m and less or equal to 15 m, or with total propulsion power greater than 5kW. Term “boat“ does not include:
  • specialized seacrafts belonging other vessel for rescuing, collecting or work performing
  • seacrafts intended solely for competition
  • canoes, kayaks, gondolas and paddle boats
  • windsurfing and surfing boards.”

In terms of the Ordinance, following definitions are applied on Areas of navigation:

 • “Area of navigation I includes international navigation on all seas and waters accessible from seas
 • Area of navigation II includes international navigation on all seas and waters accessible form the sea limited to the 20 NM from the closest shore or island
 • Area of navigation III includes international navigation on all seas and waters accessible form the sea limited to the 12 NM from the closest shore or island. For fishing vessels greater than 7 m in length includes navigation in Territorial Sea and Protected Ecological and Fishing Zone of the Republic of Croatia 
 • Area of navigation IIIa refers to Area of navigation III navigating not more than 6 NM from the closest shore or island
 • Area of navigation IV includes navigation in ports, bays, estuaries and rivers to the limits to which they are navigable from the seas.”

In accordance with the Hydrographic Activity Act, Croatian Hydrographic Institute represents a national legal authority authorized for designing, producing, issuing and maintaining official navigation charts and publications for the Internal Waters, Territorial Sea and Protected Ecological and Fishing Zone of the Republic of Croatia.

Under the Hydrographic Activity Act, the Croatian Hydrographic Institute official charts and publications are subject to copyright restrictions. No part of the nautical charts or publications may be reproduced, distributed, scanned or copied in any form or by any means without the prior written permission from the Croatian Hydrographic Institute as copyright owner.

Re-using (licensing) of the data owned by the Croatian Hydrographic Institute in third persons’ products and services is subject to licence agreement with the United Kingdom Hydrographic Office according to Licensing Policy and the Custodianship Agreement between Croatian Hydrographic Institute and United Kingdom Hydrographic Office. Following an application for re-use of the Croatian Hydrographic Institute data to the United Kingdom Hydrographic Office Intellectual Property Section, the latter shall assess the application and specify the type of licence and the licence fee if any, and users will be invited to conclude a licence agreement. The licence shall be granted for commercial and/or non-commercial purposes or low-value commercial purposes, depending on whether the products are intended for navigational or non-navigational purposes and subject to the specification of their intended purpose. More details are available at http://www.hhi.hr/en/staticpages/index/copyright and http://www.ukho.gov.uk/copyright/ and for further informations you are kindly invited to contact Croatian Hydrographic Institute office@hhi.hr or United Kingdom Hydrographic Office Intellectual Property Section intellectual.property@ukho.gov.uk.

Furthermore, we take this opportunity to highlight the provision of Article 7 of the Hydrographic Activity Act, which stipulates that official hydrographic survey in Internal Waters, Territorial Sea and Protected Ecological and Fishing Zone of the Republic of Croatia for the purpose of production and issuance of official navigational charts and publications may be performed only by Croatian Hydrographic Institute and authorized legal entities under the endorsement of the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure.

Herby is to inform whom it may concern that violation of the Hydrographic Activity Act provisions in terms of intellectual property and official hydrographic survey represents legal offense.

In order to ensure satisfactory level of safety at sea, we kindly inform all non-SOLAS maritime community, yacht masters, boat skippers and sailors to use exclusively official navigational charts and publications on board, as well as producers and distributers of electronic navigational charts and publications on aforementioned provisions emanating from Hydrographic Activity Act and Ordinance on boats and yachts.

Republic of Croatia - Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure 

Original document (PDF)

GIS katalog službenih navigacijskih karata HHI-a

Hrvatski hidrografski institut je na svom portalu GeoAdriatic  objavio GIS katalog službenih Hrvatskih navigacijskih karata i elektroničkih navigacijskih karata (ENC), a koji će uskoro biti objavljen i na web stranicama Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization – IHO) – Member States Online Chart Catalogue.

 

 

GeoAdriatic - Hrvatski portal prostornih podataka o moru

Pušten je u rad "Hrvatski portal prostornih podataka o moru - GeoAdriatic" koji pruža usluge pretraživanja i pregleda podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta.

Iznimno visoke razine mora

U nedjelju 22. prosinca 2019. godine na mareografskoj postaji u Splitu zabilježene su iznimno visoke razine mora. Mareografska postaja Split je u 14:58 izmjerila razinu mora od 1.460 m iznad mareografske nule...

HHI sudjelovao u radu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 02. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena na kojoj je sudjelovao i...

Potpisan Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta

Dana 13. studenog 2019. godine u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta potpisan je Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave (DGU) i Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI)...

Ekstremne razine mora

U srijedu 13. studenog 2019. godine na mareografskim postajama u Splitu i Pločama zabilježene su ekstremne razine mora.

Rekordni val na Jadranu 12.11.2019.

Hrvatski hidrografski institut izmjerio je 12.11.2019. godine u 16h rekordni val na Jadranu. Ovaj val zabilježen je u akvatoriju grada Dubrovnika pokraj otočića Sv. Andrija.