11. Dani infrastruktura prostornih podataka

Državna geodetska uprava u suradnji s Hrvatskim hidrografskim institutom organizira 11. Dane infrastruktura prostornih podataka - Dani IPP-a 2019. koji će se održati 14. studenog 2019. godine u Splitu.

Dani IPP-a 2019. imaju za cilj doprinijeti razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i dostizanju ciljeva zadanih Direktivom INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information), Strategijom NIPP-a i Zakonom o NIPP-u, kroz pregled stanja, razmjenu iskustva i jačanje kapaciteta kako bi što uspješnije nastavili uspostavu, svladali izazove, ispunili vremenski okvir INSPIRE-a te osvijestili i iskoristili nove prilike koje proizlaze iz interoperabilnog načina korištenja prostornih podataka. Konferencija je već tradicionalno mjesto okupljanja svih relevantnih sudionika u području IPP-a te platforma za razmjenu mišljenja i konstruktivni dijalog vezano uz aktualne teme.

Ove godine posebno važna tema bit će budućnost INSPIRE-a, odnosno njegov razvoj nakon 2020. godine, s čime je usko povezan i daljnji razvoj NIPP-a.

Poseban segment NIPP-a je morska infrastruktura prostornih podataka (MIPP/MSDI) te predstavlja razvojni okvir ili sustav za prikupljanje, dijeljenje i upravljanje razmjenom podataka i mrežnih usluga u skladu s propisima o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. MIPP je posljedica potrebe i zahtjeva za interoperabilnošću podataka i informacija između kopnenog, priobalnog i pomorskog okoliša.

Hrvatski MIPP je povezan sa INSPIRE direktivom i inicijativom Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pa je HHI kao nacionalni hidrografski ured, odgovorna institucija za uspostavljanje morske komponente infrastrukture prostornih podataka i njeno uklapanje u NIPP.

Više o samoj konferenciji, kao i cjelokupni program možete pronaći na sljedećim poveznicama: http://www.nipp.hr/default.aspx?id=2955.

Veselimo se Vašem dolasku!

Prvi poziv

 

Stavanger, 26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 2. do 4. listopada 2019. u Stavangeru (Norveška) održana je redovita godišnja 26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u u nastavku). Norveški hidrografski ured bio je domaćin skupa. Hrvatsku su na sastanku zastupali Vinka Kolić, ravnateljica, kao voditeljica delegacije i Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodne i EU poslove, kao član delegacije.

Na dnevnom redu dvodnevnog sastanka bile su uobičajene teme u vezi sa strateškim, tehničkim, financijskim i administrativnim pitanjima rada PRIMAR-a za razdoblje od 25. sjednice PAC-a.

U okviru tematske skupine tehničkih pitanja prezentirana su unapređenja postojećih usluga i funkcionalnosti PRIMAR-a koje su na raspolaganju njegovim članicama. Posebno je analiziran napredak na višegodišnjem projektu (2018-2023) za izgradnju kapaciteta i funkcionalnosti PRIMAR-a u vezi s prelaskom na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karta (ENC) prema IHO standardu S-101. Utvrđeno je da su se planirane aktivnosti za 2019. godinu odvijale prema planu te su analizirani i ažurirani identificirani rizici. Odobren je plan aktivnosti i financijski plan projekta za 2020. Razmotrena je i mogućnost pružanja nekih usluga PRIMAR-a drugim zainteresiranim hidrografskim uredima i organizacijama. Usvojene su izmjene i dopune Strateškog plana PRIMAR-a.

U dvodnevnom radu odbora Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnog dnevnog reda.

U nizu bilateralnih susreta s predstavnicima članica PRIMAR-a, uprave PRIMAR-a, predstavnikom IHO-a, te s predstavnikom domaćina razmijenjeni su stavovi i mišljenja o temama sastanka kao i o ostalim pitanjima iz svakodnevnog rada hidrografskih ureda.

O PRIMAR-u

PRIMAR je jedan od triju svjetskih regionalnih koordinacijskih centara za ENC (RENC), uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org). Prvenstvena je uloga PRIMAR-a osigurati ujednačenu visoku kvalitetu ENC-ova različitih država proizvođača i njihovu dostupnost na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7). PRIMAR je neprofitna organizacija, a prihode ostvarene od prodaje ENC-ova ulaže u održavanje postojećih i razvoj novih usluga i funkcionalnosti. U kontekstu tehnoloških rješenja i brojnih usluga koje pruža, PRIMAR je prepoznat kao vodeći RENC.

Hrvatska, kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005.), osim što koristi alate i usluge PRIMAR-a kako bi osigurala najvišu kvalitetu svojih ENC-ova (trenutno 232 ćelija) i preko PRIMAR-a osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Dvaput je bila domaćin sjednice PAC-a, posljednji put u studenom 2014.

23. Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija

 

U organizaciji Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalih organizatora, te Hrvatskog hidrografskog instituta kao jednog od suorganizatora, otvorena je 23. Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić 2019." u Senju 11. rujna 2019. godine. Konferencija će trajati do 14. rujna 2019. godine.

Razvoj grafičke tehnologije, novi izazovi koji se svakodnevno postavljaju pred grafički dizajn te utjecaj koji imaju svi oblici komunikacija koji se ostvaruju kroz grafičke i srodne medije dovode do stalne potrebe razmjene znanstvenih i stručnih saznanja i iskustava u području tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija. Kroz događanja na Konferenciji, predavanja, posterske prikaze, radionice i seminare, izložbe, formalna i neformalna druženja sudionika, prikazat će se najnovija dostignuća u ovim i pratećim područjima.

Ove godine, neke od osnovnih tema Konferencije su: povijest tiskarstva, knjige i pisma, grafičke komunikacije i mediji, grafički dizajn, fotografija, izdavaštvo, priprema za tisak, tisak, dorada, ambalaža... i ostale teme vezane uz tiskarstvo, dizajn i grafičke komunikacije.

Više o samoj konferenciji, kao i cjelokupni program možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://pdc-conference.com/

https://www.grf.unizg.hr/konferencije-seminari-skupovi/

Sastanak predstavnika Hrvatskog hidrografskog instituta i Državne geodetske uprave

Dana 29. kolovoza 2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave održan je sastanak između predstavnika Hrvatskog hidrografskog instituta i Državne geodetske uprave.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod. i ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić, mag.ing. admin. nav. sa svojim suradnicima održali su sastanak po pitanjima međusobne suradnje vezano uz katastar infrastrukture i međusobne razmjene podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta.

Na strani Državne geodetske uprave sastanku su prisustovali i zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl.ing.geod., načelnica Sektora za katastarske programe i posebne registre Maja Pupačić, dipl.ing.geod., načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka mr.sc. Ljerka Marić, dipl.ing.geod., voditeljica Službe za katastar infrastrukture Ariana Bakija Lopac, dipl.ing.geod., a na strani Hrvatskog hidrografskog instituta pomoćnik ravnateljice za hidrografsku izmjeru mr.sc. Goran Olujić, pomoćnik ravnateljice za sigurnost plovidbe i kartografiju dr.sc. Tonći Panžić, načelnik Hidrografskog odjela Ante Glavurdić, dipl. ing. geod. i načelnica Pravnog, kadrovskog i općeg odjela Ani Barišić, dipl.iur.

Slika 1; Izvor: www.dgu.gov.hr

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo" u akademskoj godini 2019/2020. (10. ciklus)

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 51000 Rijeka, Studentska 2,raspisuje

N A T J E Č A J

za upis na poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo" u akademskoj godini 2019/2020. (10. ciklus)

Poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 (tri) godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja: tehnologija prometa i transport.

Nositelj poslijediplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“ je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, sa suradnim ustanovama: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Hrvatski hidrografski institut iz Splita, Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo Tuđman“ i Hrvatska ratna mornarica.

Rok za podnošenje prijave je 9. rujna 2019. godine.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET, Studentska 2, 51000 Rijeka, uz naznaku - Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti od administratora poslijediplomskog studija na e-mail: doktorski@pfri.hr i na broj telefona 051 338 411 (Evidencija studija) ili na web stranicama Fakulteta: www.pfri.uniri.hr.

Sastavni dio Natječaja čine i Upute za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo” u akademskoj godini 2019/20. koje su objavljene na www.pfri.uniri.hr 

Upute

Prijavni list

 

Nastavak edukacije djelatnika HHI-a u organizaciji IHO-a

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) od 8. do 19. srpnja 2019. godine u Republici Koreji, u sjedištu Korejske hidrografske i oceanografske agencije (Korea Hydrographic and Oceanographic Agency - KHOA) u Busanu održano je usavršavanje pod nazivom - „Training for Trainers (TFT) Programme in Basic Hydrography“.

Uz polaznicu HHI-a, Anu Babić, u usavršavanju je sudjelovalo nekoliko članica IHO-a (Kolumbija, Urugvaj, Malezija, Nigerija i Myanma).

Program usavršavanja bazirao se na grupnom radu i diskusiji polaznika programa koji su svoja dosadašnja iskustva iz hidrografije i srodnih područja primijenjivali u svrhu analize kvalitete, potpunosti i ispravnosti materijala za tečaj CAT C Hydro. Polaznici su sudjelovali i na jutarnjem programu – „14th International Symposium on Application of Marine Geophysical Data, Undersea Feature Names and GEBCO Outreach“ koji se održao u Busanu 9. srpnja 2019. godine. Organiziran je i terenski obilazak i zadatak na brodu R/V Hae Yang 2000, koji se sastojao od savladavanja osnovnih karakteristika dijela opreme broda, te obilaska radnog prostora.

Na ceremoniji zatvaranja sudionicima usavršavanja dodijeljeni su certifikati o sudjelovanju uz prigodne govore predstavnika KHOA-e.

S ovim usavršavanjem nastavljen je niz edukacija zaposlenika HHI-a u organizaciji IHO-a i odlična suradnja svih članica.

Objavljeno 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC)

Dana 17. srpnja 2019. za službenu je upotrebu izdano 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Time je Hrvatski hidrografski institut (HHI) omogućio dostupnost i korištenje ukupno 232 ćelije ENC-a svih upotrebnih skupina. Službene elektroničke navigacijske karte mogu se nabaviti preko regionalnog koordinacijskog centra PRIMAR-a i njegove mreže ovlaštenih distributera (http://www.primar.org/).

Informacije o svim objavljenim ćelijama ENC-a dostupne su u tiskanom izdanju Kataloga pomorskih karata i publikacija, kao i na web-stranicama HHI-ja http://www.hhi.hr/staticpages/index/katalog.

'Riječki zaljev u Japanu' – Pomorske karte HHI-a na izložbi u Tokiju

U sklopu Međunarodne kartografske konferencije i generalne skupštine Međunarodnog kartografskog društva (International Cartographic Association - ICA), koje će se održati 15. – 20. srpnja 2019. u Tokiju (Japan), priprema se i izložba karata zemalja članica ICA-e.

Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association) je udruga nacionalnih kartografskih društava i organizacija, utemeljena 1959. u Bernu. Promiče kartografska dostignuća i nove tehnologije te unaprjeđuje znanost o kartografiji. Hrvatska je postala punopravnom članicom 1995. u Barceloni (sekcija za kartografiju pri Hrvatskom geodetskom društvu).

Hrvatsko kartografsko društvo je strukovna udruga kartografa i drugih osoba koje pokazuju posebno zanimanje za kartografiju, čiji je punopravni član i Hrvatski hidrografski institut.

Hrvatski hidrografski institut, sudjelovanjem u okviru Hrvatskog kartografskog društva, na izložbi će prezentirati segment pomorske kartografije u Republici Hrvatskoj predstavljanjem novih izdanja službenih pomorskih karata br. 15 Rijeka i br. 18 Luka Rijeka.

        

Svojim aktivnostima, između ostalog i izdavanjem službenih pomorskih karata, HHI doprinosi održavanju visoke razine hidrografsko-navigacijskog segmenta sigurnosti plovidbe tako što korisnicima na brodovima i brodicama pruža navigacijsko-sigurnosne podatke i informacije u svojim službenim izdanjima u analognom i digitalnom obliku.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Katalog izložbe dostupan je na adresi  http://www.icc2019.org/data/cartographic_exhibition/icc2019_cartographic_exhibition_catalogue.pdf.

 

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“u akademskoj godini 2019/2020

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 51000 Rijeka, Studentska 2, raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo" u akademskoj godini 2019/2020. (10. ciklus) ...

Svjetski dan hidrografije i 100-ta obljetnica IHO-a

Svjetski dan hidrografije (WHD) obilježava se svake godine 21. lipnja. Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) i njezine punopravne članice brojnim aktivnostima obilježavaju taj dan radi informiranja šire javnosti o važnosti hidrografije u svakodnevnom životu...

Objavljena 200-ta ćelija elektroničke navigacijske karte (ENC)

Dana 22. svibnja 2019. za službenu je upotrebu izdano 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Time je Hrvatski hidrografski institut (HHI) omogućio dostupnost i korištenje ukupno 207 ćelija...

HHI na konferenciji MBSHC-a

Od 11. do 13. lipnja 2019. Španjolska je bila domaćin 21. konferencije Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC). Konferencija je održana u Cádizu, gdje je i sjedište španjolskog hidrografskog...

Obavijest o obvezi dostavljanja elektroničkog računa

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju...

Sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a u Helsinkiju

Od 14. do 15. svibnja 2018. u Helsinkiju (Finska) održan je dvodnevni sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a, Regionalnog koordinacijskog centra za distribuciju službenih elektroničkih navigacijskih karata (RENC). Finski hidrografski ured...