Informacija o radu Hrvatskog hidrografskog instituta tijekom trajanja pandemije COVID-19

Ovim putem Vas obavještavamo kako je HHI u svrhu neprekinutog nastavka poslovanja u uvjetima pandemije COVID-19 te osiguranja zdravlja i sigurnosti svojih djelatnika i klijenata poduzeo slijedeće privremene mjere:

  • Rad djelatnika HHI-a organiziran je u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i Uputom o postupanju trgovačkim društvima i organizacijskim cjelinama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture a vezano uz ograničenje kretanja i okupljanja uslijed djelovanja zaraze novim virusom COVID-19.
    Pri tome će HHI i dalje nastojati osigurati normalni tijek poslovanja, uključujući i komunikaciju preko telefona ili elektroničkom poštom. Sva putovanja zaposlenika su zabranjena, a terenski poslovi ograničeni. 
  • Sve posjete HHI-u su do daljnjega zabranjene.
  • Preporuka je da se u idućem razdoblju svi sastanci (interni i sastanci s klijentima) obavljaju isključivo putem videokonferencija. U tu svrhu je prema dogovoru moguće organizirati videokonferencije.
  • Radno vrijeme HHI-a ostaje kao i do sada, odnosno radnim danom od 7.30 do 15.30.
  • Pozivaju se pomorci da obavijeste Nautički odjel Hrvatskog hidrografskog instituta o svim promjenama na plovnim putevima, otkrivenim opasnostima za plovidbu, uočenim promjenama na pomoćnim navigacijskim sredstvima i predlože potrebne promjene na kartama i navigacijskim publikacijama.

Dostupni smo na sljedećim kontakt brojevima i e-mail adresama:

SLUŽBA NACIONALNOG KOORDINATORA ZA RADIONAVIGACIJSKE OBAVIJESTI (24/7/365):
mob: 098 233 450,
tel: 021/308 845,
fax: 021/308 829
e-mail: naut@hhi.hr
e-mail: navtex@hhi.hr

OSTALI KONTAKTI:
tel: 021/308 803, 308 800
fax: 021/347 242
e-mail: office@hhi.hr (službeni  e-mail HHI-a)
e-mail: vinka.kolic@hhi.hr

Gore navedene mjere podložne su dodatnim izmjenama, zavisno o razvoju situacije te vrijede do daljnjega.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Ravnateljica
Vinka Kolić, mag.ing.admin.nav.

Važne informacije - organizacija rada službe Nacionalnog koordinatora za Radionavigacijske obavijesti

Nastavno na Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Hrvatskog hidrografskog instituta za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, odluke Vlade Republike Hrvatske i upute o postupanju trgovačkim društvima i organizacijskim cjelinama Ministarstva mora, prometa i infratrukture, obavještavamo dionike sveukupnog sustava pomorskog gospodarstva, kako će Nautički odjel Hrvatskog hidrografskog instituta neometano nastaviti s obavljanjem službe Nacionalnog koordinatora za Radionavigacijske obavijesti i izdavati Oglas za pomorce te tako i dalje doprinositi povećanju sigurnosti plovidbe.

Molimo pomorce da, obavijeste Nautički odjel Hrvatskog hidrografskog instituta o svim promjenama na plovnim putevima, otkrivenim opasnostima za plovidbu, uočenim promjenama na pomoćnim navigacijskim sredstvima i predlože potrebne promjene na kartama i navigacijskim publikacijama.

Dostupni smo 24/7/365 na sljedećim kontakt brojevima i e-mail adresama:

mob: 098 233 450,
tel: 021/308 845,
fax: 021/308 829
e-mail: naut@hhi.hr
e-mail: navtex@hhi.hr

11. sjednica radne skupine IHO-a za infrastrukturu prostornih podatke o moru (IPPM)

Od 23. do 26. veljače 2020. u Rostocku  (Njemačka) održan je redoviti godišnji 11. sastanak radne skupine Međunarodne hidrografske organizacije za infrastrukturu prostornih podataka o moru (Marine Spatial Data Infrastucture, MSDI) (više o radnoj skupini na https://iho.int/en/msdiwg). Njemački hidrografski ured bio je domaćin skupa. Hrvatsku su na sastanku predstavljali delegati iz Hrvatskog hidrografskog instituta: ravnateljica Vinka Kolić, kao voditeljica delegacije, te članovi delegacije Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodne i EU poslove i Goran Strinić, načelnik Informatičkog odjela.

IHO MSDI WG meeting photo 

Na dnevnom redu trodnevnog sastanka bile su teme u vezi s tehnološko-tehničkim, organizacijskim i administrativnim pitanjima osiguravanja dostupnosti prostornih podatka o moru za širu upotrebu osim one primarne za brodsku navigaciju. Jedna od tema bila je i suradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama u pitanjima IPPM-a (UN, OGC).

U trodnevnom radu radne skupine Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnog dnevnog reda. Također je doprinijela radu i rezultatima dviju ad hoc radnih skupina: jedna za politiku podataka (Data Policy) i druga za utvrđivanje i razvoj primjera korištenja podataka (Use Cases).

U nizu bilateralnih susreta s predstavnicima drugih hidrografskih ureda, ICT tvrtki, predstavnikom IHO-a i predstavnikom domaćina razmijenjeni su stavovi i mišljenja o temama sastanka kao i o ostalim pitanjima iz svakodnevnog rada hidrografskih ureda.

IHO je još 2009. prepoznao važnost hidrografskih podataka za širu zajednicu korisnika. Stoga je rezolucijom (5/2009) uspostavio politiku i načela za pružanje podrške hidrografskim uredima u identifikaciji njihove uloge u razvoju i implementaciji IPPM-a kao dijela nacionalnih infrastruktura prostornih podataka (NIPP). Radom radne skupine osigurava se realizacija postavljenih ciljeva IHO-a u vezi s IPPM-om.

Na temelju načela IHO-a, Hrvatska/HHI još od 2006. osigurava dostupnost hidrografskih podatka za ponovnu upotrebu putem modela licenciranja (više na http://www.hhi.hr/staticpages/index/licence). Isto tako, prepoznaje potrebu za nadogradnjom i unapređenjem postojećeg koncepta uzimajući u obzir različite potrebe korisnika i postojeće ICT mogućnosti. U tom smjeru, nedavno je pušten u rad Hrvatski portal podataka o moru – GeoAdriatic (http://www.hhi.hr/geoadriatic/). S obzirom na široki spektar moguće upotrebe i specifične zahtjeve potencijalnih korisnika, uspostava IPPM-a može se smatrati čak i zahtjevnijom od uspostave infrastrukture za osiguravanje dostupnosti službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) korisnicima na brodovima. Stoga će bavljenje tom tematikom u svakom pogledu biti poseban izazov za HHI idućih godina.

GeoAdriatic - Hrvatski portal podataka o moru

Pušten je u rad "Hrvatski portal prostornih podataka o moru - GeoAdriatic" koji pruža usluge pretraživanja i pregleda podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta. Na geoportalu možete pretraživati i pronaći podatke vezano za: Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, Morska područja Jadranskog mora kao i Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata.

Geoportal možete pronaći na sljedećem linku http://www.hhi.hr/geoadriatic/

2. radni sastanak s predstavnicima hidrografskog ureda Talijanske Republike

Nastavljajući dugogodišnju dobru i uspješnu suradnju, jučer je u HHI-u održan 2. radni sastanak s predstavnicima hidrografskog ureda Talijanske Republike (Istituto Idrografico della Marina – IIM).

Na dnevnom redu bila su pitanja iz nekoliko različitih tematskih cjelina. Na samom početku dan je pregled i ocijenjena dosadašnja suradnja između dvaju hidrografskih ureda. U okviru administrativne tematike raspravljeno je pitanje formaliziranja bilateralne suradnje na dva moguća načina: dopunom postojećeg tehničkog sporazuma potpisanog na razini dvaju ministarstava obrane ili zaključivanjem standardnog bilateralnog sporazuma prema predlošku Međunarodne hidrografske organizacije, koji je pripremljen i u završnom nacrtu. Tehničkim temama obuhvaćeno je nekoliko pitanja. Konačno je usuglašen način rješavanja problema preklapanja ENC-ova dvaju ureda kao i dinamika provedbe. Razmotreno je stanje i napredak u izdavanju INT papirnatih karata prema rasporedu utvrđenom na regionalnoj razini. U okviru strateških i organizacijskih pitanja prezentirani su postojeći modeli unutarnjeg ustroja dvaju ureda, kao i mogući koncepti preustroja kako bi se moglo adekvatno odgovoriti na nove izazove s kojima se suočavaju svi hidrografski uredi diljem svijeta. Jedan od najvažnijih izazova jest onaj iz domene osnovne djelatnosti, a povezan je s potrebom pravovremenog osiguravanja dostupnosti nove generacije ENC-ova i drugih publikacija prema novom IHO standardu serije S-100. Drugi je izazov osigurati dostupnost hidrografskih podataka, koji se sve više primjenjuju i u brojnim drugim aktivnostima povezanim s morem i obalnim pojasom.

U vezi s predstojećom 2. sjednicom Skupštine IHO-a, najvišeg tijela IHO-a, koje se sastaje svake tri godine, raspravljeni su najvažniji dokumenti, pri čemu je utvrđen visok stupanj zajedničkog razumijevanja u pogledu najvažnijih tema i podnesenih službenih prijedloga za raspravu na sjednici Skupštine IHO-a. Radni dio sastanka završen je obilaskom stručnih odjela HHI-a i muzeja hidrografije, razmjenom prigodnih darova te zajedničkom fotografijom. 

Galerija fotografija

2_HHI_IMI

Posjet učenika srednje Pomorske škole - Split - HHI-ju

Dana 11. 02. 2020. godine Kartografski odjel, Nautički odjel i Muzej hidrografije posjetili su učenici prve godine srednje Pomorske škole iz Splita, ribarsko-nautički smjer u pratnji voditeljice prof. Marijane De Marchi.

Ovim posjetom nastavljena je praksa posjećivanja učenika srednjih škola Hrvatskom hidrografskom institutu, koja se njeguje dugi niz godina, a u svrhu terenske nastave i stručnog osposobljavanja.

Kao dio terenske nastave na temu izrade pomorskih karata u Kartografskom odjelu, učenici su s pozornošću pratili predavanje o procesu izrade pomorskih karata (papirnatih i elektroničkih), njihovoj objavi, umnožavanju i održavanju, a u Nautičkom odjelu upoznati su s djelokrugom rada koji omogućuje navigacijsku sigurnost plovidbe.

Učenici su posjetili i arhivsko-muzejski prostor te su kroz kratko predavanje saznali više o povijesnom razvoju hidrografske službe od prvih hidrografskih mjerenja do današnjih dana.

Kao uspomenu na ovaj posjet, HHI je učenicima poklonio primjerke pomorskih karata, a koje će im poslužiti za kvalitetno obavljanje stručnih vježbi iz njihovih stručnih premeta.

Iznimno visoke razine mora

U nedjelju 22. prosinca 2019. godine na mareografskoj postaji u Splitu zabilježene su iznimno visoke razine mora. Mareografska postaja Split je u 14:58 izmjerila razinu mora od 1.460 m iznad mareografske nule, odnosno 85.6 cm iznad srednje razine mora. To je treća najveća izmjerena razina mora od početka kontinuiranih mjerenja 1955 g.

Mareografska postaja Ploče je u 16:08 izmjerila razinu mora od 2.141 m iznad mareografske nule, odnosno 90.0 cm iznad srednje razine mora. To je najveća razina mora izmjerena od 2002. godine od kada je ova postaja započela s kontinuiranim mjerenjima.

Podizanje morske razine i visoki valovi zabilježeni u splitskom (Hmax= 2.62m Hs=1.36m Ts=7.14s Dirp=250.1°, stanje mora 4) i dubrovačkom akvatoriju (Hmax= 7.12m Hs=3.30m Ts=8s Dirp=156.1°, stanje mora 5) te poplavljivanje obale povezano je s prolaskom duboke ciklone preko Jadrana karakterizirane s niskim tlakom zraka i olujnim južnim vjetrom. Na meteorološkoj postaji na krovu zgrade Instituta izmjerene su vrijednosti tlaka zraka od 986.57 hPa i udarima južnog vjetra od 21.5 m/s.

Jutros 23. prosinca 2019. godine u 07:14h na mareografskoj postaji u Zadru izmjerena je vrijednost visine razine mora od 1.60 m iznad mareografske nule, odnosno 86.3 cm iznad srednje razine mora. Ovo je druga najveća izmjerena razina mora od početka mjerenja ove mareografske postaje 1991 g.

Hrvatski hidrografski institut sudjelovao na obilježavanju Dana hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe

Dana 05. i 06. prosinca 2019. godine Hrvatski hidrografski institut sudjelovao je u obilježavanju Dana hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe, u okviru tradicionalnog obilježavanja Dana pomoraca i brodaraca te blagdana njihova zaštitnika, sv.Nikole.

05. prosinca promotivni štand HHI-ja posjetio je gospodin Josip Bilaver, državni tajnik za more i EU fondove. HHI je prezentirao službene pomorske navigacijske karte i publikacije čija je uporaba obvezna za hidrografsko-navigacijsku sigurnost u pomorskom prometu.

 

Više informacija o 3. Danima hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe 2019. Možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://mmpi.gov.hr/vijesti-8/odrzana-svecana-akademija-povodom-dana-pomoraca-i-brodaraca/21959

https://mmpi.gov.hr/vijesti-8/konferencijom-o-investicijama-zastiti-jadrana-brodarstvu-i-unutarnjoj-plovidbi-zakljuceno-obiljezavanje-dana-hrvatskog-pomorstva-i-unutarnje-plovidbe/21961

 

HHI sudjelovao u radu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 02. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena na kojoj je sudjelovao i...

Održana konferencija Dani IPP-a 2019.

Jedanaesta konferencija posvećena infrastrukturama prostornih podataka održana je 13. i 14. studenog u Splitu u zajedničkoj organizaciji Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta.

Edukacija i jačanje kapaciteta djelatnika Hrvatskog hidrografskog instituta

Od 29. do 30. listopada 2019. u Stavangeru (Norveška) održan je 16. sastanak PRIMAR radne skupine za tehnička pitanja.... U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade NIPPON, od 28. do 31. listopada 2019. u Singapuru je održan drugi po redu CHART Project Alumni Seminar...

Potpisan Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta

Dana 13. studenog 2019. godine u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta potpisan je Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave (DGU) i Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI)...

Ekstremne razine mora

U srijedu 13. studenog 2019. godine na mareografskim postajama u Splitu i Pločama zabilježene su ekstremne razine mora.

Rekordni val na Jadranu 12.11.2019.

Hrvatski hidrografski institut izmjerio je 12.11.2019. godine u 16h rekordni val na Jadranu. Ovaj val zabilježen je u akvatoriju grada Dubrovnika pokraj otočića Sv. Andrija.