Održan sastanak s predstavnicima Hidrografskog ureda Ujedinjene Kraljevine - UKHO - a

U Splitu u Hrvatskom hidrografskom institutu (HHI) od 06. do 07. ožujka 2019. god. održan je sastanak s predstavnicima Hidrografskog ureda Ujedinjene Kraljevine (UKHO).

Sastanak je ispred HHI-a vodila Vinka Kolić, ravnateljica Instituta, a ispred UKHO Karen Bennett, voditeljica Odjela za intelektualno vlasništvo (UKHO IPS). UKHO je jedan od vodećih svjetskih hidrografskih ureda te radeći s drugim nacionalnim hidrografskim uredima, postavljaju i podižu globalne standarde hidrografije, kartografije i plovidbe.

 

PROČITAJTE VIŠE

Rekordni valovi na hrvatskoj obali Jadrana

Hrvatski hidrografski instutut ima mogućnost praćenja u realnom vremenu vrijednosti visine, perioda i smjera valova na valografskim postajama Rovinj, Split, Ploče i Dubrovnik.

Dana 29. listopada 2018. godine Hrvatski hidrografski institut (HHI) izmjerio je rekordne valove na valografskim postajama u akvatoriju grada Rovinja, Splita, Ploča i Dubrovnika. Valovi su izmjereni s valografskim plutačama DWR MKIII 0.7m tvrtke Datawell.

Izmjerena maksimalna visina vala u akvatoriju grada Rovinja iznosila je Hmax = 8.00m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 4.57m (stanje mora 6) i perioda T = 9.1s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 145.8°.

U akvatoriju grada Splita izmjeren je rekordni val Hmax = 3.11m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 1.80m (stanje mora 4) i periodom T = 5.7s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 115.6°.

Na valografskoj postaji u Dubrovniku (pokraj otočića Sv. Andrija) izmjeren je maksimalni val visine Hmax = 9.03m i pripadajuće značajne visine vala Hs = 4.55m (stanje mora 6), perioda T = 9.5s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 157.3°, dok su u akvatoriju grada Ploča izmjereni valovi maksimalne visine Hmax = 2.52m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 1.13m (stanje mora 3) i periodom T = 4.7s. Valovi su dolazili iz smjera Dirp = 123.0°.

Prikupljeni i obrađeni podaci doprinijeti će povećanju stupnja sigurnosti plovidbe u navedenim područjima te izradi sigurnosnih preporuka. Ovime se ostvaruju pretpostavke sigurnog prometa ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, obrane i očuvanje okoliša.

Ukoliko su Vam potrebne točne informacije vezano za visine valova u Jadranskom moru, razinu mora (plima ili oseka) ili druge informacije vezano za oceanografske parametre u Jadranskom moru molimo Vas da se slobodno obratite Hrvatskom hidrografskom institutu.

Kontakt osoba je načelnik Oceanološkog odjela, gdin. Srđan Čupić, prof. (srdjan.cupic@hhi.hr) ili Ured ravnateljice (office@hhi.hr).


HHI na godišnjem sastanku projekta EMODnet - Bathymetry

U hotelu Park u Splitu od 30. – 31. listopada 2018. održan je godišnji sastanak projekta „European Marine Observation and Data Network (EMODnet) - Bathymetry”, na kojem su okupljeni članovi raspravljali o ciljevima, aktivnostima, metodologiji, tehnologiji i postignutim rezultatima projekta.

EMODnet – HRSM (High Resolution Seabed Mapping) dvogodišnji je projekt pokrenut 20. prosinca 2016. potpisivanjem ugovora između EASME-a (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) od strane Europske komisije i članova konzorcija EMODnet – HRSM koje čine predstavnici 29 organizacija. Cilj je projekta prikazati morsko dno europskih mora u višedimenzionalnom digitalnom formatu.

Inicijativu EMODnet pokrenula je Europska komisija – Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo (DG Mare) kao dio svoje strategije „Znanje o moru 2020.” (Marine Knowledge 2020), a realizira se u partnerstvu s preko stotinu europskih organizacija. U okviru EMODnet-a pridružene organizacije surađuju u cilju objedinjavanja raznih podataka o moru iz različitih izvora i resursa kako bi se široj javnosti omogućilo pretraživanje i pregledavanje.

PROČITAJTE VIŠE


Teheran, 25. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 16. do 18. listopada 2018. u Teheranu (Iran) održana je redovita godišnja 25. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u u nastavku). Iranski hidrografski ured bio je domaćin skupa. Hrvatsku su na sastanku zastupali Vinka Kolić, ravnateljica, kao voditeljica delegacije i Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju, kao član delegacije.

U dvodnevnom radu odbora Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnog dnevnog reda. Razmatrana su pitanja i donesene su odluke i popis aktivnosti u vezi sa strateškim, tehničkim, financijskim i administrativnim pitanjima te radom PRIMAR-a.

U okviru tematske skupine tehničkih pitanja prezentirana su unapređenja postojećih usluga i funkcionalnosti PRIMAR-a koje su na raspolaganju njegovim članicama. Posebno je analiziran napredak na višegodišnjem projektu za izgradnju kapaciteta i funkcionalnosti PRIMAR-a u vezi s prelaskom na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karta (ENC) prema IHO standardu S-101. Odobreni su plan aktivnosti i financijski plan projekta za razdoblje 2019. – 2020. Razmotrena je i mogućnost pružanja nekih usluga PRIMAR-a drugim zainteresiranim hidrografskim uredima i organizacijama.

PROČITAJTE VIŠE


Održana 2. sjednica Vijeća IHO-a

Od 9. do 12. listopada u Londonu je održana 2. sjednica Vijeća Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), čiji je domaćin bio UKHO. Na sjednici je u svojstvu promatrača sudjelovala i Republika Hrvatska, koju su predstavljali delegati iz Hrvatskog hidrografskog instituta: ravnateljica Instituta Vinka Kolić, mag. ing. admin. nav., i pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju kapetan Željko Bradarić, mr. sc., kao voditelj delegacije.

Međunarodna hidrografska organizacija je međuvladina tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima pridonosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda, prvenstveno u cilju unapređenja sigurnosti plovidbe brodova. Hrvatska je punopravna članica IHO-a i svojim je kontinuiranim doprinosom unutar hidrografske zajednice prepoznata kao proaktivna članica.

Vijeće je glavno operativno tijelo IHO-a koje u razdoblju između dviju redovitih sjednica Skupštine IHO-a provodi odluke Skupštine, koordinira provedbu triju radnih programa i dvaju odbora, analizira provedbu strateških ciljeva i donosi prijedloge za razmatranje na Skupštini i od strane članica IHO-a.

Vijeće se sastoji od predstavnika 30 stalnih članica, koji se biraju po regionalnom kriteriju i kriteriju „hidrografskog interesa“. Vijeće se sastaje jednom godišnje (u listopadu) na redovitoj sjednici. Na sjednici mogu prisustvovati i predstavnici ostalih članica, koji mogu iznositi prijedloge i sudjelovati u raspravama o svim točkama dnevnog reda, ali nemaju pravo glasati.

PROČITAJTE VIŠE


Održan sastanak s predstavnicima Hidrografskog ureda Ujedinjene Kraljevine - UKHO - a

U Splitu u Hrvatskom hidrografskom institutu (HHI) od 06. do 07. ožujka 2019. god. održan je sastanak s predstavnicima Hidrografskog ureda Ujedinjene Kraljevine (UKHO).

HHI na Radionici o utjecaju MRE na okoliš u obalnim, otočnim i morskim područjima Sredozemlja

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu organizirao je 9. studenog 2018. godine Radionicu o utjecaju tehnologija plave energije i eko-inovacija u nautičkom sektoru (MRE) na okoliš u obalnim, otočnim i morskim područjima Sredozemlja

Zahvalnica Hrvatskom hiodrografskom institutu za sudjelovanje na Mediteranskom danu obale

U suradnji s lokalnim partnerima, PAP/RAC svake godine organizira centralnu proslavu u jednoj od zemalja Mediterana.

1. zajednička konferencija Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, gradova i sveučilišta

Prva zajednička konferencija Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, gradova i sveučilišta održana je od 16. do 18. listopada 2018. u Splitu.

Mediteranski dan obale

Hrvatski hidrografski institut na poziv Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) ove godine sudjeluje u manifestaciji Mediteranski dan obale...

Hrvatski hidrografski institut obilježava Svjetski dan hidrografije

Na prijedlog Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) iz 2005. godine, na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda donošenjem rezolucije A/60/30 prihvaćeno je da se 21. lipnja svake godine obilježava kao Svjetski dan hidrografije (WHD)...